रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना (सन 2020-21) - अर्ज करण्याकारीताची अंतिम मुदतवाढ दि.१५-१०-२०२० पर्यंत) पीडीएफ फाईल
2 कंपनी सचिव हे पद कंत्राटी तत्वाने भरण्याबाबत पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या