रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिष्यवृत्ती सन २०२०-२१ योजनेंतर्गत दिनांक ११.०५.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीस स्थगितीबाबत. पीडीएफ फाईल
2 अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना सन 2020-21 या वर्षात परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. (अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जून 2020) पीडीएफ फाईल
3 शुध्दीपत्रक - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्य (जलसंपदा अभियांत्रिकी) या पदाच्या नियुक्तीसाठी जाहीर सूचना पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या