रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन 2021-2022 करिता पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सुधारणा (अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम दि. 18.06.2021.) पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या