महाराष्ट्र शासन

नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील 1) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, 2) अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा 3)संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ व या पदाची जाहिरात.
2 मा. अधिष्ठाता, मानवविज्ञान विद्याशाखा, मा. संचालक, परीक्षा व मुल्यमापन मंडळ, मा. वित्त व लेखाधिकारी, मा. संचालक, प्रस्तुत विद्यापीठाचे उपकेंद्र लातूर या पदासाठी जाहिरात Advt.No. Advt. No.: SRTMUN/ESTT./01/SP-4/2021/151, Date28/04/2021
3 महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 61 वा वर्धापन दिन समारंभ - 1 मे, 2021
4 प्रतिनियुक्तीने पद भरण्यासाठी मागणीपत्र.
5 वैधानिक लेखा परीक्षक व कर लेखा परीक्षक यांची जाहिरात
6 स्टेशनरी साहित्य पुरविणे करिता पुरवठादार निश्चित करणेबाबत
7 ओळखपत्र प्रिंट करून पुरविणे करिता पुरवठादार निश्चित करणेबाबत
8 महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या मुख्यालयात उपलब्ध प्रिंटर मधील नविन कर्टरेज, ड्रम व ब्लेड खरेदी तसेच कर्टरेज रिफिलींग करीता पुरवठादार निश्चित करणेबाबत
9 वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी अर्ज
10 मुख्य सुरक्षा अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी ही पदे कंत्राटी तत्वाने/ प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत
12345678910...