महाराष्ट्र शासन

नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 प्रशिक्षण संस्था, वनामती नागपूर येथे प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात देणेबाबत.
2 प्रशिक्षण संस्था, (रामेती) पुणे यंथे प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात देणेबाबत.
3 वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, महा. रा. का. वि. सो., बिबवेवाडी, पुणे-३७
4 शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्याबाबत
5 बाल कल्याण समिती अशासकीय सदस्य नियुक्तीची जाहिरात
6 रायगड व पालघर या जिल्ह्यात सेवा दवाखाना सुरु करण्यासाठी जागा भाड्याने मिळण्याबाबत
7 संपादणूक सल्लागार निवडीबाबत
8 प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात.
9 महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद वर राज्य नागरी सेवेतील अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी दर्जाचा अधिकारी या संवर्गातील पदासाठी जाहिरात
10 मंत्रालय उपाहारगृहाच्या आस्थापनेवरील मंत्रालयीन सहायक हे पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
12345678910...