नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 कंपनी सचिव हे पद कंत्राटी तत्वाने भरण्याबाबत
2 राज्य पाणी व स्वच्छता अभियान - संपादणूक सल्लागार निवडीबाबत
3 संचालक (पर्यावरण व वातावरणीय बदल ) या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती
4 गृह विभागातील कार्यालयीन वापरासाठी असलेल्या 3 अंकी दूरध्वनी सेवा (NEC SL-1000 Telephone EPAX System) (HotLine) याच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणे करण्याबाबतची दरपत्रके मागविणे.
5 गृह विभागातील कार्यालयीन वापरासाठी असलेल्या संगणक, प्रिंटरची देखभाल व दुरुस्ती व टोनर रिफींलींग करण्याबाबतची दरपत्रके मागविणे.
6 सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणातील सदस्य (न्यायिक) व सदस्य (प्रशासकीय) या पदासाठी इंग्रजी, हिंदी व मराठी वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देण्याबाबत
7 मंत्रालयीन उपसचिव/ सहसचिव संवर्गातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची कंत्राटी / करार पद्धतीने नियुक्तीची जाहिरात
8 राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत रत्नागिरी येथील भूमिगत विद्यूत वाहिन्यांच्या कामांचा पर्यावरणीय अहवालाचा (EIA) कार्यकारी सारांश
9 राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत सातपाटी येथील भूमिगत विद्यूत वाहिन्यांच्या कामांचा पर्यावरणीय अहवालाचा (EIA) कार्यकारी सारांश
10 राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत अलिबाग येथील भूमिगत विद्यूत वाहिन्यांच्या कामांचा पर्यावरणीय अहवालाचा (EIA) कार्यकारी सारांश
12345678910