नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट - फिल्मसिटी पुनर्विकास योजना
2 मुख्य प्रशासकीय अधिकारी गट अ यांच्या नियुक्तीबाबत.
3 विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती सन 2021-22.
4 डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी, अमरावती प्रतिनियुक्तीने पद भरण्यासाठी मागणीपत्र
5 आर्थिक तज्ञ यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करणेबाबत
6 एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट - फिल्मसिटी पुनर्विकास योजना
7 गृहनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती (सु.नि.व.पु.) न्यायाधिकरण, वांद्रे (पू), मुंबई या कार्यालयातील प्रबंधक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत
8 कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, परेल, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर (महाराष्ट्र शासन)
9 साफसफाईसाठी आवश्यक सामग्री पुरवण्यासाठी पुरवठादारांच्या निवडीबाबत (21/06/2021 ते 9/07/2021)
10 यशदा येथे प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज
12345678910...