महाराष्ट्र शासन

मंत्रिमंडळ निर्णय

 
क्रमांकशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 मंत्रिमंडळ निर्णय 25 जून, 2020 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.30) 25-06-2020 182 पीडीएफ फाईल
2 मंत्रिमंडळ निर्णय 09 जून, 2020 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.29) 09-06-2020 163 पीडीएफ फाईल
3 मंत्रिमंडळ निर्णय 02 जून, 2020 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.28) 02-06-2020 163 पीडीएफ फाईल
4 मंत्रिमंडळ निर्णय 06 मे, 2020 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.27) 06-05-2020 141 पीडीएफ फाईल
5 मंत्रिमंडळ निर्णय 27 एप्रिल, 2020 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.26) 27-04-2020 156 पीडीएफ फाईल
6 मंत्रिमंडळ निर्णय 09 एप्रिल, 2020 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.25) 09-04-2020 150 पीडीएफ फाईल
7 मंत्रिमंडळ निर्णय 07 2020 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.24) 07-04-2020 115 पीडीएफ फाईल
8 मंत्रिमंडळ निर्णय 17 मार्च, 2020 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.23) 17-03-2020 96 पीडीएफ फाईल
9 मंत्रिमंडळ बैठका 24 फेब्रुवारी, 2020 ते 14 मार्च, 2020 (मंत्रिमंडळ बैठका क्र. 18-22) 14-03-2020 47 पीडीएफ फाईल
10 मंत्रिमंडळ निर्णय 23 फेब्रुवारी, 2020 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.17) 23-02-2020 74 पीडीएफ फाईल