मंत्रिमंडळ निर्णय

 
क्रमांकशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 मंत्रिमंडळ निर्णय 05 मे, 2021 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.65) 05-05-2021 198 पीडीएफ फाईल
2 मंत्रिमंडळ निर्णय 28 एप्रिल, 2021 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.64) 28-04-2021 131 पीडीएफ फाईल
3 मंत्रिमंडळ निर्णय 20 एप्रिल, 2021 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.63) 20-04-2021 184 पीडीएफ फाईल
4 मंत्रिमंडळ निर्णय 4 एप्रिल, 2021 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.62) 04-04-2021 146 पीडीएफ फाईल
5 मंत्रिमंडळ निर्णय 24 मार्च, 2021 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.61) 24-03-2021 447 पीडीएफ फाईल
6 मंत्रिमंडळ बैठका 01 मार्च 2021 ते 10 मार्च, 2021 (मंत्रिमंडळ बैठका क्र. 58-60) 10-03-2021 82 पीडीएफ फाईल
7 मंत्रिमंडळ निर्णय 28 फेब्रुवारी, 2021 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.57) 28-02-2021 256 पीडीएफ फाईल
8 मंत्रिमंडळ निर्णय 24 फेब्रुवारी, 2021 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.56) 24-02-2021 47 पीडीएफ फाईल
9 मंत्रिमंडळ निर्णय 17 फेब्रुवारी, 2021 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.55) 17-02-2021 111 पीडीएफ फाईल
10 मंत्रिमंडळ निर्णय 10 फेब्रुवारी, 2021 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.54) 10-02-2021 79 पीडीएफ फाईल