महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
2 राज्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या सर्व 6 कार्यालयातील कामकाजाचे सनियंत्रण करण्यासाठी एका अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या