महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहु महाराज शिष्यवृत्ती योजना सन 2022-23. (अंतिम दिनांक - 05.07.2022) पीडीएफ फाईल
2 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील 1) कुलसचिव, 2) अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा, 3) अधिष्ठाता, मानवविज्ञान विद्याशाखा या पदाची जाहिरात. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या