महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील 1) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, 2) अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा 3)संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ व या पदाची जाहिरात. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या